> Home > 교양영어 > 학생발표동영상
 
래를 창조하는 리더, 국제화 선도의 대표주자 영산대학교 Global Center
번호
제목
성명
파일
작성일
조회
[공지] 29) 2018-2 학생발표동영상_2nd
전부미
18-11-30
26
[공지] 28) 2018-2 학생발표동영상_1st
전부미
18-11-30
29
[공지] 27) 2018-2 학생발표동영상_2nd
MAHERKERRYLEE
18-11-26
15
[공지] 26) 2018-2 학생발표동영상_1st
MAHERKERRYLEE
18-11-26
15
[공지] 25) 2018-2 학생발표동영상_4st
BRANCABRIANMICHAEL
18-11-26
12
[공지] 24) 2018-2 학생발표동영상_3rd
BRANCABRIANMICHAEL
18-11-26
17
[공지] 23) 2018-2 학생발표동영상_2nd
BRANCABRIANMICHAEL
18-11-26
12
[공지] 22) 2018-2 학생발표동영상_1st
BRANCABRIANMICHAEL
18-11-26
14
[공지] 21) 2018-2 학생발표동영상_2nd
한영주
18-11-26
14
[공지] 20) 2018-2 학생발표동영상_1st
한영주
18-11-26
12
[공지] 19) 2018-2 학생발표동영상_4th
배연숙
18-11-23
11
[공지] 18) 2018-2 학생발표동영상_3rd
배연숙
18-11-23
11
[공지] 17) 2018-2 학생발표동영상_2nd
배연숙
18-11-23
10
[공지] 16) 2018-2 학생발표동영상_1st
배연숙
18-11-23
13
[공지] 15) 2018-2 학생발표동영상_4th
곽수진
18-11-23
14
[공지] 14) 2018-2 학생발표동영상_3rd
곽수진
18-11-23
9
[공지] 13) 2018-2 학생발표동영상_2nd
곽수진
18-11-23
13
[공지] 12) 2018-2 학생발표동영상_1st
곽수진
18-11-23
15
[공지] 11) 2018-2 학생발표동영상_2nd
정길화
18-11-23
9
[공지] 10) 2018-2 학생발표동영상_1st
정길화
18-11-23
10
[공지] 9) 2018-2 학생발표동영상_4th
박신자
18-11-22
11
[공지] 8) 2018-2 학생발표동영상_3rd
박신자
18-11-22
8
[공지] 7) 2018-2 학생발표동영상_2nd
박신자
18-11-22
8
[공지] 6) 2018-2 학생발표동영상_1st
박신자
18-11-22
9
[공지] 5) 2018-2 학생발표동영상_3rd
DanielKessler
18-11-22
13
[공지] 4) 2018-2 학생발표동영상_2nd
DanielKessler
18-11-22
9
[공지] 3) 2018-2 학생발표동영상_1st
DanielKessler
18-11-22
10
[공지] 2) 2018-2 학생발표동영상_2nd
KAUFMANRANDALLDAVID
18-11-22
9
[공지] 1) 2018-2 학생발표동영상_1st
KAUFMANRANDALLDAVID
18-11-22
10
60
2015-2 교양영어2 최성구교수님 동영상2 
관리자
15-11-12
207
59
2015-2 교양영어2 최성구교수님 동영상1 
관리자
15-11-12
223
58
2015-2 교양영어2 강욱기교수님 동영상2 
관리자
15-11-10
222
57
2015-2 교양영어2 강욱기교수님 동영상1 
관리자
15-11-10
172
56
2015-2 교양영어2 학생발표 동영상2 
이한숙
15-10-26
164
55
2015-2 교양영어2 학생발표 동영상1 
이한숙
15-10-26
154
54
2016 하계 외국어 몰입교육 특강을 마치며 
관리자
15-08-27
503
53
교양영어 발표동영상 2 
배연숙
15-05-22
213
52
교양영어 발표동영상 1 
배연숙
15-05-22
203
51
전부미교수님-교양영어_동영상 
관리자
15-05-22
227
50
전부미교수님-교양영어동영상 
관리자
15-05-22
214
49
교양영어I(동영상) 
허정원
15-05-22
214
48
교양영어I(동영상) 
허정원
15-05-22
193
47
교양영어 I (최민경) 
권기양
15-05-21
329
46
교양영어I(김*빈, 김*진, 이*음, 송*정, 김*우) 
이명원
15-05-16
191
45
교양영어I(박*식,김*정,정*진,박*희,김*솔) 
이명원
15-05-16
190
44
교양영어I 학생동영상 
김혜정
15-05-15
168
43
김*형,정*윤,배*일 
강욱기
15-05-15
186
42
교양영어I 학생동영상 
김혜정
15-05-14
180
41
교양영어I 학생동영상 
김혜정
15-05-14
200
 
     
   
 
위로가기